Kinderyoga is ...
 1. ... goed voor elk kind, er hoeft geen probleem te zijn.

 2. ... een unieke praktijk met veel dynamiek en beweging.

 3. ... ervaringsgericht leren waarbij plezier, maar ook aandacht en respect voor elkaar, voorop staan.

 4. ... veel meer dan de traditionele yogahoudingen, maar ook ademspelletjes, meditatie, massage, kringgesprek, expressie, dans, ...

 5. ... helemaal in de wereld staan, hier en nu met je volle zelf aanwezig zijn.

Kinderyoga is niet ...
 1. ... een simpele versie van yoga voor volwassenen.

 2. ... het beste en het langste in de yogahoudingen proberen te staan (ook niet voor volwassenen trouwens).

 3. ... een betere versie van jezelf worden.

 4. ... zomaar wat turnen.

 5. ... in gedachten ergens anders zijn of geen gedachten hebben.

Mijn visie op kinderyoga
kyli-stempel-website.png

Mijn visie op kinderyoga is opgebouwd vanuit mijn eigen kennis en ervaring, waarin ik vooral inzichten vanuit de psychologie en yoga combineer. Kinderyoga is een meerwaarde voor en draagt bij aan de ontwikkeling van allé kinderen in de wereld vandaag.

 

Ik vertrek vanuit een positief mensbeeld. Carl Rogers zei daarover: "Ikzelf vind niet dat het kwaad de mens aangeboren is. Ik heb nog nooit een individu meegemaakt, dat in een psychologisch klimaat waar groei en keuzen mogelijk zijn, de wrede en vernietigende richting koos."

 

Ik benader kinderyoga vanuit de vraag hoe yoga kinderen kan stimuleren en ondersteunen om te worden wie ze willen zijn. Daarbij zijn  drie inzichten uit de psychologie erg belangrijk voor mij:

 • elk kind is een uniek en volwaardig mens en géén ongeschreven blad dat door volwassenen moet worden ingevuld;

 • kinderen hebben net als volwassenen 3 belangrijke psychologische basisbehoeften:

  1. autonomie - mogen zijn wie je bent,

  2. competentie - dingen kunnen doen en leren,

  3. verbondenheid - positieve relaties opbouwen met anderen;

 • de voeling met het eigen lichaam is de basis voor zelfbewustzijn en zelfsturing.

In de wereld vandaag is wat we allemaal moeten doen en presteren meer en meer centraal komen te staan. Er blijft dan soms weinig tijd over om tot rust te komen, om in verbinding met de anderen gewoon jezelf te zijn. Kinderen, en zelfs baby's, moeten daar al snel in meedraaien. We zijn heel erg in ons hoofd gaan leven. We leren kinderen ook al snel om problemen alleen op te lossen met het hoofd en alles te overdenken. We hechten vaak zoveel waarde aan de rede en vergeten daarbij dat hart, hoofd en handen (gevoelens, gedachten en gedrag) een ondeelbaar geheel vormen. Het is belangrijk dat kinderen ook voeling blijven houden met hun lichaam en hun gevoelens, want net in de combinatie van hart, hoofd en handen zit hun innerlijke kracht. Yoga verenigt lichaam en geest om vanuit meer zelfbewustzijn voluit in het contact met de anderen, de wereld rondom ons te gaan en te midden van anderen jezelf te kunnen zijn.

Kinderyoga helpt kinderen om zich niet te verliezen in allerlei gedachten, om onnodige spanningen in het lichaam los te laten, om rust en energie te vinden. Kinderyoga stimuleert ook de verbeelding en creativiteit en helpt kinderen om meer en andere wegen te zien om hun eigen hoop en wensen vorm te geven, binnen hun eigen mogelijkheden.

Deze visie en betekenis achter yoga geef ik kinderen niet in woorden mee. De essentie van kinderyoga is ervaringsgericht leren: doen, ervaren en plezier beleven! Tijdens kinderyoga zijn kinderen bezig met zichzelf, hun lichaam, hun emoties, hun omgeving en hun plekje daarin.

 • Black Twitter Icon
 • Black Facebook Icon

© 2019 by Liselotte Hedebouw. Proudly created by Wix.com